Een Gratis SMS-wall voor jouw fuif? Fun en inkomsten verzekerd!

Drukwerk voor jouw fuif

Sabam e-licensing

Algemene tips voor alle fuiven

SABAM

Elke fuif veronderstelt het afspelen van muziek. Voor elk optreden van een discobar moet steeds auteursrechten betaald worden. De te betalen auteursrechten zijn afhankelijk van de zaal- of tentoppervlakte en/of van de gevraagde toegangsprijs.

Ook al is de toegang gratis, toch moeten er auteursrechten betaald worden. Je kan van een korting genieten als je minstens 10 dagen voor de aanvang van je fuif je aanvraag bij SABAM indient, papieren om je in orde te stellen kan je bij SABAM bekomen of op www.sabam.be

verzekeringen

Indien je een zaal huurt, informeer je bij de zaaluitbater best of er een brandverzekeringspolis werd afgesloten waarin vermeld staat of de eigenaar afstand doet van verhaal ten aanzien van de inrichters. Indien dit niet het geval is, moet je zelf een verzekering afsluiten.

De gewone Burgerlijke Aansprakelijkheid- e-leven verzekering dekt een aantal dingen die je in verenigingsverband niet doet. Zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan je echter als organisator opdraaien voor de schade die voortvloeit uit je organisatie. Best eens informeren of de activiteit die je wil organiseren wel gedekt is door je verzekering. Is dit niet het geval, dan laat je je polis best uitbreiden.

Een verzekering tegen alle risico's kan ook interessant zijn om je te beschermen tegen vandalisme en diefstal. Ook materiaal van de organisatie of gehuurd materiaal kan je hiermee verzekeren.

Denk nooit "het is verloren geld, die verzekering". Er moet maar 1 maal iets gebeuren en de ganse opbrengst van de fuif is verloren of slechter...

Reclame voor de fuif

Je kan uiteraard promotie maken met een affiche. Zorg dat je affiche duidelijk is. Laat datgene opvallen wat belangrijk is. Naam fuif, locatie, datum en DJ. Er moet ook steeds een Verantwoordelijke Uitgever op staan (naam, adres en telefoonnummer). Affiches mogen niet gedrukt worden in zwart-wit (voorbehouden aan de overheid) en zwart op geel (voorbehouden aan notarissen).

Sinds 1 januari 2007 zijn alle affiches die kleiner zijn dan 1 vierkante meter vrijgesteld van een aanplakkingtaks. Naast de A3-affiches, zijn dus ook A2-affiches (formaat 42x59,4cm), A1-affiches (formaat 59,4x84,1cm) en de A0-affiches (formaat 84,1x118,9cm) vrijgesteld van de aanplakkingstaks. Voor de affiches groter dan 1m² blijft de aanplakkingtaks verschuldigd.

Wildplakken is verboden. Je hebt toelating nodig van de gemeente voor publiciteitspaneeltjes langs gemeentewegen. Het is niet toegestaan te plakken op privé-eigendommen zonder de toelating van de eigenaar, op elektriciteitscabines, bushokjes, afsluitingen,…

Het is zeker niet slecht dat je als organiserende vereniging allemaal dezelfde T-shirts draagt de avond van de fuif zelf. Dan weten alle bezoekers wie bij de organisatie zit. Tegelijkertijd is het goed, indien je op deze shirts reclame maakt voor je fuif zelf. Dan kunnen deze de weken voor de fuif gedragen worden door de leden op andere fuiven. Dit valt zeker en vast goed op.

Uiteraard is de fuifkalender van PartyOn een ideale plaats om jouw fuif te promoten.

Je kan ook e-mail gebruiken om al je vrienden uit te nodigen voor de fuif. Let hier echter wel mee op want iedereen wordt dagelijks gespamd met allerlei berichten. Beperk dit ook tot de mensen waarvan je denkt dat ze waarschijnlijk interesse hebben in de fuif.

Facebook is uiteraard ook vlot middel om een hele groep te bereiken. Het kost ook niks (in tegenstelling tot drukwerk). Als je lid bent van de Facebookpagina van PartyOn dan kan je ook jouw fuif promoten op deze pagina.

Heb je ook gedacht aan radioreclame? Dit hoeft niet altijd heel duur te zijn, zeker bij lokale radio. Vraag het zeker even en misschien kan je wel een leuke deal maken? Waarom geen dikke korting vragen voor de reclame in ruil voor toegangskaarten? Jij hebt minder kosten en de lokale radio kan wedstrijden organiseren en luisteraars blij maken.

Sponsors

Voor je begint maak je best een sponsordossier op. Hierin vertel je wat de fuif inhoudt, wat de geschiedenis van de fuif betreft (zo kan men zien dat je aan het groeien bent) en wat de toekomstplannen zijn. Om deze toekomstplannen te kunnen realiseren moet er geld op de tafel liggen, en dan maak je op een discrete manier duidelijk dat je eigenlijk verlangt om te sponsoren. Vraag zo weinig mogelijk een vrije gift, maar stel zelf een bedrag voorop. Verschillende bedragen liefst zodat de sponsor kan kiezen naargelang eigen vermogen of inbreng die hij wil doen in de fuif.

Zet duidelijk op papier wat hij ervoor in de plaats krijgt en stel niet alleen voor dat ze op de affiche komen. Neem sponsors ook mee in alle moderne communicatie zoals de website, de Facebookpagina. Je kan de sponsors ook eventueel vermelden bij jouw fiche op PartyOn in de fuifkalender.

Extra's

Extra's kunnen zijn een bodega met meer exclusieve dranken, een mooie aankleding volgens een thema (palmbomen, far west, ...) of elektronische hulpmiddelen zoals videoprojectie. Bedenk wel dat deze extra's aan je budget zullen knibbelen. Uiteraard kan een bodega ook net een middel zijn om nog iets extra te verdienen bijvoorbeeld door de verkoop van cava.

SMS-wall

Wat ook een extra is maar waar je zeker iets kan aan verdienen is een SMS-wall. Principe is dat je een partner zoekt die een SMS-gateway heeft en je kan fuifbeesten uitnodigen om een sms-bericht te sturen en dat verschijnt dan op een of meerdere schermen op de fuif. Uiteraard zorgt dit voor extra animatie en fun maar het brengt ook op! Je kan de berichten op het scherm ook mixen met foto's van de fuif of met de projectie van de sponsors van de fuif.
Voor meer info hierover kan je terecht bij Link Media bvba

Verder naar tips voor tijdens de fuif
Terug naar fuif organiseren in een zaalNieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief met fuifkalender!
Win vrijkaarten